Jämförelse av garageleverantörer

När du ska köpa ett garage är det viktigt att veta vad du får. Det finns många garageleverantörer på garagemarknaden, priset kan tillsynes vara likvärdigt men innehållet kan skilja kraftigt.

Vi hjälper dig att få koll på vad du skall kontrollera och ger tips på vad du bör tänka på när du skall bestämma dig för en garageleverantör.

Det är mycket svårt att göra jämförelser av olika erbjudanden på garage eftersom det angivna priset sällan gäller ett komplett garage och att många lämnar knapphändig information om vad som ingår. Vi har hjälpt många kunder att jämföra olika erbjudanden och här kommer några viktiga saker att tänka på. Börja med att kolla vår checklista för att se vad som ingår så slipper du otrevliga överraskningar.

Leverantörsjämförelse

Företag med omsättning mer än 5 Mkr

Mellby Garage ABSnickare som bygger lösvirke
Vanliga frågor ifrån kunder
Ingår skriftlig garanti att bygglagar följsJaNejOm du inte får denna garanti skriftligt så är det enligt svensk lag du som kund som bär hela ansvaret för att byggnaden är rätt konstruerad och uppfyller alla lagkrav.
Klarar garagen snötyngd. (Konstrueras garaget för att klara den aktuella snözonen)Ja?Detta är ett krav enligt EKS (Europesik Konstruktionsstandard). Om Nej =livsfara.
Klarar garagen stormvindar (finns ett fungerande system för vindavstyvning)Ja?Detta är ett krav enligt EKS (Europesik Konstruktionsstandard). Om Nej =livsfara.
Ingår allt material för färdigt/komplett garageJa?Kompletteringar av material kan bli mycket dyrt. Vissa byggsatser saknar exempelvis yttertak i grundutförande. Låscylindrar, förnsterbläck, luftläkt eller skivmaterial vid isolerat utförande är andra vanliga brister. Saker som gemensamt blir en dyr komplettering
Erbjuds lossning av materialetJaJaOm nej, inhyrning av maskin ca 4000 kr.
Kan grundläggningen ingåJa?
Kan byggnationen ingåJaJa
Betalning efter leverans som standardJa?
Byggtimmar (enl. sektionsfakta)92160Räknat på oisolerat garage 7,2×8,4 m med 2 portar, 1 dörr, 2 fönster. Byggkostnad ca 500 kr/tim ink. moms.
Behov av byggkran vid montage av dubbelgarage0 tim0 timKostnad ca 1 000 kr / tim + transport.
Garantitid för hela garaget10 år2 årMånga leverantörer skriver 10 års garanti men pekar mot lagar/avtal som egentligen betyder något helt annat. AA 12 och Konsumentköplagen ger 3 år. (AB 04 ger 2 år på material och 5 år på arbete).

När du skall investera i ett nytt garage bör du även ställa dig följande frågor

Vem är konstruktör?

Det viktigaste du skall kontrollera är vem som är konstruktör av byggnaden du skall köpa. Enligt svensk bygglagstiftning är det du som byggherre som är ensam ansvarig för att byggnaden är rätt konstruerad. Den som säljer en byggnad har alltså inget ansvar för att byggnaden kommer att hålla för exempelvis en snöig vinter. En snickare får exempelvis inte konstruera byggnaden eftersom han saknar utbildning för det och inte har den kunskapen. Från mindre kunniga kan du få höra: ”- Vi går upp lite i dimension så löser det sig”. Det hjälper tyvärr inte för att klara snö och vindlaster. Det måste finnas ett helhetstänk kring konstruktionen för att byggnaden skall hålla.

Mellby Garage har egna utbildade konstruktörer. Vi har tagit fram byggnormsgarantin i Sverige och är ensamma i branschen om att lämna denna skriftliga byggnormsgaranti.

Mer om byggnormsgarantin

Vad får jag för garantier?

Det skiljer mycket på vad företag lovar dig för garanti och vad du som kund egentligen får. När du köper ett garage är det inte direkt småpengar det handlar om. Det känns då rimligt att du skall kräva skriftlig garanti på det du köper. Som exempel skiljer det mycket på dörrar och portar, får du inga garantier är det oftast för att det är riktigt dålig kvalitet på de ingående produkterna och du kan därmed inte räkna med någon längre livstid och funktion på materialet. Läs igenom garantivillkoren noga för att se vad du verkligen får.

På Mellby Garage lämnar vi alltid minst 10 års garanti på allt ingående material.

Mer om vår egen 10 års garanti

Vilken snözon gäller för byggnaden?

För att en byggnad inte skall rasa när det lägger sig snö på taket skall den enligt bygglagstiftningen vara konstruerad för att hålla för en snölast som kan uppkomma i ditt område en gång på 50 år. Det är mycket viktigt. Annars är byggnaden farlig att vistas i vintertid. Det är inte alltid bara bilen står i garaget och kan bli mosad under ett takras. Barnen kanske spelar pingis i garaget eller så snickrar eller mekar ni där. Sverige är uppdelat i snözoner. Från snözon 1 som gäller längst ner i sydvästra Skåne till snözon 6 uppe i Norr. Ibland skiftar snözonen mycket även lokalt. Kolla alltid med din kommun vilken snözon som gäller för ditt område. Därefter skall du göra dig helt säker (glöm inte att du som byggherre är bär yttersta ansvaret) att den offererade byggnaden uppfyller dessa krav.

Mellby Garage har snözon 2,5 som standard men vi anpassar alltid byggnaden till de kunder som bor i en snözon som överstiger 2,5.

Är takstolarna CE-märkta?

För att byggnaden skall klara laster är takstolarnas konstruktion och kvalitet mycket avgörande. Därför skall takstolarna vara CE-märkta av Statens Provningsanstalt (SP). Det betyder att takstolarna är konstruerade och byggda för att klara de angivna snölasterna. Takstolar som levereras i lösvirke kan aldrig vara CE-märkta och därmed har du ingen garanti på att de är rätt konstruerade.

Mellby Garage levererar endast CE-märkta sammanfogade takstolar.

Har jag fått ett rimligt erbjudande?

En del kunder ringer eller skriver till oss och har fått ett erbjudande som ligger lägre än vår offert. Vi hjälper då till att jämföra de båda erbjudandena för att kunden skall se vad som skiljer dem åt och för att de skall kunna jämföra likvärdiga erbjudanden. Många materialspecifikationer är mycket torftiga. Det vi märkt är att ju mindre man skriver i materialspecifikationen desto mer material riskerar att saknas. Det skiljer mycket kraftigt hur komplett en garageleverans är. Vissa leverantörer räknar inte med taket när de lämnar pris. Många kunder blir lurade med ett väldigt billigt pris i offerten och därefter måste de komplettera med dyrt material och får då en långt dyrare byggnad i slutänden. Mellby Garage är Sveriges största garagetillverkare. Med den mängd material vi köper in har vi också riktigt låga materialpriser vilket vi ser till att du som kund skall ha glädje av. Vi jobbar inte med onödiga påslag för att sedan lämna rabatter. Vi skall sätta rätt pris från början. Får du ett pris från en leverantör som verkar billigare än vårt, gör som hundratals andra. Ta vår hjälp att jämföra offerterna så att du vet vad det är du jämför med.

Mer om vår prisgaranti

När du får pris på ett Mellby-garage räknar vi alltid på ett komplett kvalitetsgarage som uppfyller gällande byggnormer. Vill du så kan du även få pris på nyckelfärdig lösning.