Lägga marksten – Steg för steg-guide

Att lägga marksten själv är riktigt kul! Men det kräver sitt arbete och ett uns tålamod. För att få stenläggningen att bli snygg, stabil och att hålla länge så gäller det att vara noggrann med allt förarbete och göra det på rätt sätt. Här hittar du alla steg för att lyckas med stenläggningen.

Steg 1 – Grävning och förberedelse av mark

Det första steget i att lägga marksten är att gräva. Med ett murarsnöre och pinnar kan du markera upp ytan som ska grävas. Viktigt att tänka på i hänsyn till vattenavrinning är att det behövs ett fall på ca 1-2 centimeter/meter. Detta så att regnvatten inte rinner mot hus och garage utan ifrån dem. När området är utmätt och markerat är det dags att ta första spadtaget. Är det en stor yta och besvärliga markförhållanden så kan du behöva ta hjälp av en grävmaskin. Hur djupt du ska gräva beror på markförhållanden och vilken vikt stenläggningen ska tåla. Är det en garageuppfart så behövs ett djup på 40-50 cm medan det för gångar och uteplatser räcker med 15-30 cm.

Steg 2- Lägga på fiberduk

När marken är urgrävd jämnar du till ytan och lägger på en fiberduk i botten. Fiberduken ska täcka hela gropen och se till att den överlappar med lite marginal i kanterna så att det inte finns risk för glipor när gropen fylls. Låt även fiberduken gå upp en bit på kanterna och kapa duken med en bra sax eller kniv.

Syftet med att lägga en fiberduk är att separera jorden från det dränerande bärlagret så att inte det blandas. Fiberduken hindrar även rötter och växtlighet att tränga in och eventuellt förstöra stenläggningen.

Steg 3 – Bärlager av bergskross

När fiberduken är på plats är det dags att fylla på med bärlagret. Detta lager dränerar regnvatten samt bär och fördelar lasten så här är det viktigt att det är ett tillräckligt tjockt lager och att det packas tätt, så att det inte blir eventuella sättningar.

Häll ut bärlagret över fiberduken och kratta ut det jämnt. Därefter är det dags att köra med en markvibrator så att det blir hårt packat. Tänk på att bibålla fallet på 1-2 centimer/meter för vattenavrinningen. Kör markvibbran fram och tillbaka. När du är klar med första omgången kan du vattna rikligt på ytan så att underlaget blir blött och sjunker ihop. Sedan kör du ytterligare en omgång med vibbran och arbetar fram och tillbaka tills du är nöjd med resultatet.

För att veta hur tjockt bärlager du behöver så räknar du djupet på gropen och tar bort markstenens tjocklek plus 3 centimer (för stenmjölet). Så för en grop med ett djup på 30 cm där du ska använda en sten med 5 cm i tjocklek så ska bärlagret vara 22 centimeter. (30-5-3=22)

Tips! Om du vill pausa ditt projekt är det smart att göra det när du är klar med detta steget, innan du fortsätter med finliret med stenmjölet.

Steg 4 – Lager av stenmjöl

Det sista lagret innan det är dags för markstenen är stenmjöl. Stenmjölet är en fin sand på 0-4 mm och syftet med detta lager är att få en jämn och fin yta inför stenläggningen. Fördela ut stenmjölet jämnt på bärlagret. Lagret ska vara ungefär 3 centimeter tjockt och detta ska också packas tätt som bärlagret. Vattna gärna ytan när stenmjölet är på plats och kör därefter med markvibbran tills det är hårt packat.

För att se till så att underlaget är jämt och att lutningen blir rätt så kan du använda exempelvis stålrör eller avdragslister. Det viktiga är att det du använder är rakt och inte sviktar. Dessa placerar du ut parallellt bredvid varandra med ca 80 – 100 cm mellanrum. Från röret till riktsnöret mäter du så att lutningen blir korrekt med plattans tjocklek och fallet på 1-2 cm. Där det är för högt trycker du ner röret i stenmjölet tills avståndet blir rätt. När alla rör är rätt placerade tar du en bräda som du ska använda för att jämna av. Lägg brädan på kant och horisontellt över två eller flera rör och jobba dig nedåt för att släta ut ytan. Pudra på mer stenmjöl där det behövs och när du är nöjd tar du bort rören och fyller i med mer stenmjöl i springorna där de har legat och jämnar ut.

Steg 5 – Lägga marksten

Nu är det äntligen dags för markstenen. Börja uppifrån och ner och lägg stenarna rad för rad för att få det jämnt och snyggt. Banka försiktigt med en gummiklubba på vardera sten för att se till de sätter sig stabilt i underlaget. Se också till att ha en distans på 3 mm mellan varje sten. I dessa mellanrum ska fogsanden ta plats för att göra det stabilt.

Steg 6 – Fogsand mellan stenar

När markstenen är på plats är det bara det sista steget kvar. – Fylla i fogsand i mellan stenarna. Fogsand finns i olika färger så att du med den kan matcha eller skapa kontrast till stenarna. Häll ut fogsand över stenläggningen och borsta med en borste fram och tillbaka över dem. Det är viktigt att borsta från olika håll för att få all sand att glida ner bra mellan stenarna. När fogarna är helt fyllda och täta är du äntligen klar med stenläggningen!

Tänk på att påfyllning av fogsand kan behövas om fogsanden sjunker ihop mellan stenarna efter en tids användning. Genom att hålla fogarna fyllda så ser du till att stenläggningen förblir stabil och håller borta ogräs.

Lycka till med ditt projekt!

 

Här hittar du material för stenläggningen:

Bärlager

Stenmjöl

Marksten

Fogsand