Så lång tid tar ditt garageprojekt

Att bygga ett garage eller en carport kan ta olika lång tid beroende på om du behöver bygglov, vilken kommun du bor i och självklart också på vilken typ av byggnad du ska bygga.

För att hjälpa dig att göra en tidsplan för ditt garage eller din carport har vi tagit fram en grov tidsplan. När du bestämt dig för hur din byggnad ska se ut och skrivit ett kontrakt med oss påbörjas ditt projekt omedelbart. Vi tar fram ritningar på din byggnad och om du valt att få hjälp med bygglovet fyller vi i bygglovshandlingar såsom teknisk beskrivning, bygglovsansökan, situationsplan (kräver att vi får en nybyggnadskarta) och kontrollplan. Allt skickas digitalt för att få en skyndsam process där du också kan begära ändringar snabbt om det skulle vara aktuellt. Det tar cirka två till fyra dagar att få allt material för bygglovsansökan.

Bygglovsprocessen

Att få bygglovet behandlat kan ta olika lång tid beroende på handläggningstiden i den kommun som du bor i. Bygglovsenheten ska ge dig svar inom tio veckor enligt Plan och ByggLagen (PBL), men de kan även förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. Ett bra bygglovsunderlag underlättar ofta bygglovsprocessen.

Lagfakta om handläggningstiden

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §

27 § Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Leverans

Mellby Garage har en normal leveranstid på fem till sju veckor från det att du fått ditt bygglov och skickat in ett avrop till oss. Grundläggningspaket kan levereras inom två veckor. I avropet bestämmer du leveransvecka för din grund (om du beställt grundläggningspaket av oss) och en leveransvecka för din byggnad. Leveranstiden kan ibland bli längre beroende på periodvis extremt hög efterfrågan. Genom att avropa ditt garage i tid så säkrar du din leverans.

Byggnation

Byggtiden för ett garage eller en carport beror så klart till stor del på vilket leveranssätt du valt. Har du valt att få ditt garage monterat av oss går det snabbt. Ett normalstort, oisolerat garage i byggsats (blocksystem) som är cirka 6×6 meter stort tar mindre än en vecka att färdigställa. Byggnaden blir vädertät på cirka en till två dagar.

Bygger du själv kan du räkna med att det för två man tar cirka en vecka att färdigställa ett normalgarage. Även här kan du räkna med en till två dagar till vädertätt.

Exempel

Med bygglov: 10+6+1=17 veckor eller ca 4 månader

Utan bygglov: 6+1=7 veckor eller 1,5 månad

Vill du veta mer om leveranstider eller få hjälp med att planera ditt garagebygge, tveka inte att kontakta oss.