Vägen till ditt nya garage

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder till bästa lösningen och har en hel del nyttiga tips för att ert garagebygge ska bli riktigt lyckat.

När ni funderar på att bygga ett garage eller carport, ring oss gärna så tidigt som möjligt. Ett välplanerat garage blir så mycket mer än en förvaringsplats för bilen. Här kan ni få plats för till exempel förvaring, familjens hobbys och en vädersäkrad festlokal.

Vilket ansvar har du?

Bygglagstiftningen gäller även mindre byggnader som garage. Du som köpare av ett garage räknas som byggherre och har därmed det yttersta ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bygglagstiftning och byggnormer. Om byggnaden inte uppfyller dessa lagar kan det leda till dryga böter, att försäkringen inte täcker byggnaden eller skador orsakade av den felaktiga byggnaden och i värsta fall att byggnaden rasar. Det är därför viktigt att välja en leverantör med kunskap och erfarenhet. Mellby Garage är det enda företaget i branschen som aktivt hjälper dig som kund att uppfylla detta ansvar. Vi lämnar alltid skriftlig garanti på att det färdiga garaget uppfyller gällande bygglagstiftning och byggnormer.

Förfrågan

När du ska börja planera ditt garageprojekt, ring oss så tidigt som möjligt för att vi ska kunna hjälpa dig att ta fram den bästa lösningen för just dig och dina/era behov. Ring oss på 0322-418 00. Du kan även göra en offertförfrågan här på vår hemsida.

Offert

När vi fått er förfrågan tar vi fram en lösning för ert garage och skickar en offert med materialbeskrivning. När du får en offert från Mellby Garage kan du känna dig trygg med att allt är inkluderat du kommer inte att behöva komplettera med någonting. Komplett in till sista spik!

Prisgaranti

Vi vet att vi har det bästa priset för ett komplett, godkänt garage och lämnar därför prisgaranti. Hittar du något annat likvärdigt garage billigare står vi för mellanskillnaden och lämnar dessutom 10% av mellanskillnaden i ytterligare rabatt. Läs mer om vår prisgaranti.

Beställning

När ni känner er nöjda med ert garage gör ni en beställning, varpå vi tar fram ett avtal med gällande materialbeskrivning. Läs igenom avtalet för att se att allt stämmer, underteckna och skicka in det i bifogat, frankerat kuvert tillsammans med underlag för bygglov alternativt befintligt bygglov (se nedan).

När vi fått undertecknat avtal med tillhörande handlingar tar vi fram ritningar och bygglovsunderlag och skickar till dig för underskrift och vidarebefordran till kommunens bygglovsavdelning.

Bygglov

För att vi ska kunna ta fram underlag för bygglov ber vi er bifoga nybyggnadskarta och detaljplan om sådan finns. Detta beställs av kommunen. Ska byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4m krävs dessutom medgivande från berörd granne. Bifoga i sådant fall en kopia på signerat medgivande.

Om bygglov redan finns ber vi dig bifoga en kopia på bygglovet för att vi ska kunna ta hänsyn till detta vid konstruktion.

Leveransavrop

När bygglovet är klart skickar ni in ”Leveransavrop” till oss tillsammans med bygglovet och signerade ritningar och får en leveransbekräftelse med tid för leverans.

Ni kan göra ändringar i utförandet fram till dess att ni skickat leveransavropet.

Leverans

Om ni beställt grundpaket av oss sker leverans av detta före garageleveransen enligt avtal med er.

När dagen är inne för leverans av ert garage sker leverans till avtalad plats. Ni kan välja att få ert garage levererat olossat, vilket innebär manuell eller maskinell lossningshjälp från mottagaren eller lossat med kranbil. Byggelementen kan två man hantera. Lyfthjälp, t ex lastbilskran för takstolar och takpannor, underlättar givetvis vid de större modellerna. Betongpannor levereras direkt från tillverkaren och kommer på en separat transport. Oftast levereras takpannorna inte samma dag som garaget för att ni skall ha mer plats vid bygget. Vi har skickat ritningar och monteringsinstruktioner till er i förväg för att ni ska ha tid att gå igenom dessa eller vidarebefordra till snickare om ni anlitat en sådan.

Under bygget

Vi finns tillgängliga för er om ni har några frågor under byggnationen av garaget. Ring oss gärna så hjälper vi er!

Som kund hos oss kan du känna dig trygg.