Kräv garantier när du köper garage!

När du ska bygga ett garage är det du som är byggherre och därmed ytterst ansvarig för att garaget uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning. Ditt val av leverantör gör stor skillnad.

Att bygga ett garage som uppfyller byggkraven i Sverige är inte så lätt som många kanske tror. Det beror inte enbart på att kraven är hårda utan kanske mer på att du som kund och byggherre är den som har det övergripande ansvaret. Oerhört få leverantörer tar helhetsansvar för garaget eftersom de inte hålls ansvariga för det.

Ditt ansvar

Garagebygget är en stor investering varför många jämför pris från olika leverantörer och på olika sätt att bygga. Ska man köpa en byggsats från en garageleverantör, köpa ett paket från ett byggvaruhus eller bygga i lösvirke? En fråga som du alltid måste ställa dig är: ”Kan den här leverantören ha de kunskaper som krävs”? Det är nämligen ditt ansvar att ta reda på just det.

Kan till exempel byggvaruhusen som säljer dig ett paket för att bygga ett garage garantera att konstruktionen är laglig? – Nej, undersökningar visar att även de största byggvaruhusen saknar exempelvis godkänd vindavstyvning för att ditt garage inte ska rasa. Dessutom saknas ofta ganska mycket material i grundofferten som gör att du måste göra dyra kompletteringar.

Om du ber en snickare bygga ditt garage i lösvirke, kan du då vara säker på att han kan ta ansvar för konstruktionen och att han vet alla detaljer som måste finnas på ditt garage för att uppfylla den senaste bygglagstiftningen? Troligen inte.

Konsekvenser

Att bryta mot svensk bygglagstiftning är ett brott. Om du fälls ger det dryga böter (sanktionsavgifter). En mer påtaglig risk är att garaget inte håller, att det rasar och orsakar sak- eller personskada. Din försäkring täcker varken garaget eller bilen däri om garaget rasar och det visar sig att det inte uppfyllde svensk bygglagstiftning.

Skriftliga garantier

Det finns bara ett sätt att få stöd i den ansvarsbörda som ligger på dig som kund. Beställ ett garage av en leverantör som lämnar skriftliga garantier på att garaget uppfyller gällande lagar och regler.

I dagsläget är det bara Mellby Garage AB som lämnar sådana skriftliga garantier. Garantierna innefattar en skriftlig garanti på att garaget uppfyller gällande krav enligt BBR samt 10 års garanti på garaget och dess ingående produkter.

Läs mer om våra garantier