Framtidens garage – Uppkopplat och energiproducerande?

Framtidens garage - hur kommer de att se ut och vad kommer de att innehålla? Den tekniska utvecklingen för såväl batteridrivna bilar, självkörande fordon och solenergi är något som kommer att påverka användandet av våra garage och ge nya möjligheter för deras utformning. Hur kommer framtidens garage ser ut?

Det händer just nu mycket i utvecklingen kring våra bilar som kommer att påverka användandet och vilka krav vi ställer på bil-förvaring. Vi ser redan nu ökningen av elbilar och att allt fler väljer att förbereda sina garage för att kunna hantera laddning av elbilar. Det gäller främst elmatning in i garagen och en laddbox.

Vid sidan av detta ser vi även en stark utveckling inom området; solenergi. Som Sveriges största garageleverantör får vi allt oftare frågor om möjligheten till solpaneler på garagetaket. Vi konstruerar då garaget för att klara den extra vikt på taket som en solcellspanel innebär.

Det är en god idé att tänka på hur garaget kan bidra till din energiproduktion.

Energiproducerande garage

Flera företag runt om i världen jobbar för fullt för att utveckla solpanelerna ytterligare. De skall vara högeffektiva, billiga och estetiskt tilltalande på byggnaderna. Tesla är ett av dessa företag som varit duktiga på att få uppmärksamhet kring sina produkter. De har visat upp sina ”Solar roof” som är en takplatta som omvandlar solenergin till ström. Problemet har varit att solpaneler alstrar som mest ström mitt på dagen då solen är som starkast och din elbil står på jobbet. Men med Teslas ”Powerwall” som är ett platt vägghängt batteri som laddas upp av de strömalstrande takpannorna kan du alltså lagra energi och ladda din bil när du kommer hem.

”Powerwall” från Tesla

Powerwall” från Tesla

Vi tror definitivt att solenergin och möjligheten att lagra den producerande strömmen kommer att bli allt mer populärt allt eftersom elbilarna blir vanligare. Det är med stort intresse vi följer utvecklingen för att kunna erbjuda kompletta lösningar för den moderna bilens garage.

Självparkerande bilar

Volvo har fått mycket uppmärksamhet i svensk media för sin satsning på självparkerande bilar. Funderar man kring hur en bil med dessa egenskaper skapar nya möjligheter förstår man att det också kommer att påverka hur vi använder garaget. Tänk dig scenariot att du kliver ur din bil framför ytterdörren och tar dina matkassar eller väskan och trycker på knappen för självparkering. Bilen kör därefter själv fram till garaget. Självklart har du en garageport med portmotor som bilen själv skickar en signal till för att öppna. Bilen kör in, kopplar in sig för laddning samt kanske en uppdatering av systemet. Det skulle medföra att utrymmet för bilen inte behöver vara lika rymligt. Du behöver ju faktiskt inte kliva i eller ur bilen inne i garaget längre. Varken höjden eller bredden behöver vara större än för att rymma själva bilen. Detta kan spara utrymme främst i parkeringshusen i stan men även till viss del i villagaraget.

Hur påverkas villagaragets utformning?

Självparkerande bilar kommer förvisso att kräva mindre plats i garaget men frågan är om garagen därmed kommer att krympa? Vi tror inte det. Villagaraget är så mycket mer än bara ett garage. Garaget får ofta vara platsen för verkstad, förvaring och hobby. Om själva parkeringsytan skulle minska skulle det snarare vara till fördel för övriga användningsområden. Glöm inte hur många det är som har bilen som huvudintresse och vill kunna meka och pyssla om sin bil i garaget, då behövs platsen ändå.

Dock är det mycket tänkbart att antalet garage i Attefallsstorlek eller Friggebodsstorlek kan komma att öka i tätbebyggda områden där byggytan begränsas. Det minskade kravet på yta i garaget öppnar upp för att bygga små garage som inte kräver bygglov.

Att tänka på att låta garagebyggnaden producera el är inte alls dumt och det är det flera som redan gör. Har du funderingar på vilka anpassningar som krävs för att ha solpaneler eller har funderingar på hur man kan förbereda sitt garage för framtiden, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Bild från byggnation av ett Mellbygarage med solpanel på taket.

Bild från byggnation av ett Mellbygarage med solpanel på taket.