Varning – Livsfarliga byggtips!

Både på byggforum på nätet och i tidningar kan man hitta ritningar och konstruktionslösningar för att bygga garage eller carport på egen hand.

Väldigt många av dessa är direkt livsfarliga. Den fråga du skall ställa dig är ”vem är konstruktör till den ritning eller lösning som föreslås?”.

Att konstruera ett garage som är säkert och exempelvis inte blåser omkull i nästa höststorm är inte helt enkelt. Det är samma krav som för bostadshus. Det krävs en utbildad konstruktör för det.

En överhängande del av de konstruktionslösningar som visas upp är direkt livsfarliga och bryter dessutom mot svensk bygglagstiftning. Exemplet på bilden är hämtat från senaste numret av tidningen ”Husextra” som tipsar om hur du bygger en carport på 2 veckor. Konstruktionen som beskrivs strider mot svensk bygglagstiftning på flera viktiga punkter. Exempelvis uppfylls inte kraven för varken snö- eller vindlaster. Denna byggnad är med andra ord livsfarlig och ingen i familjen bör vistas i närheten av denna carport. Vi har informerat ansvarig utgivare om faran och hoppas de varnar sina läsare.

Tänk på att vara mycket kritisk när du läser sådana här tips från både ”kunniga” privatpersoner, snickare och skribenter. Är det en erfaren konstruktör som skriver och kan jag lita på att detta är en lösning som är riktig?

Ni som bygger ett Mellbygarage får skriftlig garanti på att byggnaden uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning. Ni kan vara säkra på att byggnaden är riktig och säker!