Enkelgarage med ryggställt pulpettak

Enkelgarage med ryggställt pulpettak 22º, 4,8×6,1. Ett modernt garage med plats för förvaring. Det ryggställda taket passar bra med spårpanel som här har målats svart. Med porten centererad i ett så pass brett enkelgarage ges möjlighet till förvaring på båda långsidor. På baksidan har kunden byggt vedförvaring. Takavvattning och plåtar i silver från Plannja.