Attefallshus är antaget! Vi erbjuder nu att Bygga Attefallsgaraga

Vi kan nu hjälpa dig att bygga Attefallsgarage om max 25 kvadratmeter bygglovsfritt.

Alla husägare tillåts att bygga komplementshus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov, så kallade Attefallshus. Det krävs dock att man gör en bygganmälan innan man börjar bygga sitt Attefallshus. Högsta nockhöjden får inte vara över 4 meter samt det byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.

Bygg ett Attefallsgarage

Nu kan vi hjälpa dig att bygga ett enkelgarage på max 25 kvadratmeter (gamla reglerna) Eller 30 kvadratmeter (nya reglerna 2020). Vi har valt att kalla det Attefallsgarage. Bygg ett riktigt garage utan att behöva betala för eller lägga tid på att vänta på bygglov.

Byggnaden skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen för att få uppföras utan att söka bygglov. Du kan få bygga närmare tomtgränsen men då krävs skriftligt granngodkännande.

Vårt flexibla byggsystem ger dig fantastiska möjligheter att skapa ett Attefallsgarage som passar dina önskemål. Du väljer takutformning och storlek och kan därefter välja dörrar, fönster, garageport mm för att få en byggnad som passar just för din tomt och dina önskemål. Med vårt blocksystem som håller den högsta prefabgraden på marknaden går det också riktigt snabbt att bygga ditt Attefallsgarage. Som vanligt får du alltid pris för ett komplett garage, 10 års garanti, byggnormsgaranti och prisgaranti.

Läs mer om våra olika enkelgarage.

Eller välj en av våra färdiga Attefallsgarage i vår webbshop.

Attefallgarage