Garage i byggsats är billigare än garage i lösvirke

Somliga påstår att det billigaste sättet att bygga ett garage är att bygga det i lösvirke. Det har varit sant men endast i det fall du själv ska bygga garaget och räknar din tid som ”gratis”. Nu stämmer det inte alls.

Här är det billigaste alternativet att bygga ett garage som är godkänt enligt svensk bygglagstiftning – vi förklarar varför.

Mellby Garage i byggsats (blocksystem)

Om du inte tänker sätta upp garaget själv och räkna din egen tid som gratis är detta det billigaste sättet att köpa och uppföra ett godkänt garage. Allt jobb som vi kan göra i vår fabrik blir billigare än om en snickare ska bygga det på plats. Det beror på att vår effektiva produktion är snabbare, varpå arbetstiden kapas avsevärt och därmed kostnaden. Mellby Garage har prisgaranti, 10 års garanti och byggnormsgaranti. Du kan alltså vara trygg med att ditt garage uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning. Det är viktigt för dig att veta eftersom det enligt svensk lagstiftning är ditt ansvar och inte leverantörens.

– Så möter du en snickare som erbjuder sig att bygga ett garage i lösvirke, kräv att han köper ett garage i byggsats (blocksystem) från Mellby Garage. Det är det billigaste alternativet och du får garanterat en byggnad som uppfyller alla krav enligt svensk bygglag.

Läs mer om våra garantier

Läs mer om hur du bygger ett garage billigt