Ge granen en bra start i garaget

Som Sveriges största garageleverantör kan vi mycket om garage. Självklart vet vi även att granen trivs bäst om den får tina upp i garaget.

Hur ska man egentligen sköta sin julgran för att den inte ska tappa barren samtidigt som Benjamin Syrsa sjunger sin final? Hur är det med sockerbiten som mamma alltid har förespråkat eller med en 4:a whiskey i vattnet som är farfars recept?

Köp granen vid första advent

De flesta granhandlare börjar sin granförsäljning första advent. Då är också oftast då som granarna är som färskast. Om det är kallt väder, nollgradigt eller kallare, kan man lika gärna köpa granen så snart man hittar en lämplig. De granar som säljaren har ute kan nämligen med tiden bli lite tilltufsade samt tappa grenar och barr. Ju längre du skjuter på graninköpet, desto svårare blir det att hitta en fräsch och oskadad gran.

Känn på barren

En gran kan ha upp till åtta barromgångar. De äldsta barren kan lossna året om, vilket är helt normalt. Se över granen och känn på barren närmast skottens toppar, det är årets barromgång och de ska sitta fast – lossnar de lätt är granen redan torr – sitter de fast är granen färsk.

Transport

Granen kan transporteras oskyddad endast korta sträckor (under cirka 10 kilometer) på till exempel biltak. Särskilt vid kallt väder bör granen skyddas mot vinddrag genom att packa in den i exempelvis plast.

Förvara granen

Är det kallt ute är det bra att förvara granen utomhus eller i sitt oisolerade garage. Är det plusgrader kan du lika gärna ställa den i ditt isolerade garage om du har ett sådant. Håll då runt fem plusgrader i garaget. Som regel gäller att ju varmare det är desto mer vatten krävs. Ställer du granen i garaget kan du även ta fram blomsprutan och duscha grenarna. Vid plusgrader bör du även se till att granens fot står i en hink eller liknande och har god tillgång till vatten.

Granen måste vänja sig vid värmen

Om granen är frusen bör den tinas upp långsamt innan man placerar den i foten. En bra upptiningsplats är ett svalt utrymme med några plusgrader. Ett isolerat garage passar perfekt. I norra Sverige kan det skilja 40 grader mellan utomhus- och inomhustemperatur (-20 till +20). En gran som utsätts för denna temperaturskillnad i ett steg riskerar att barra tämligen snabbt.

Placera inte granen för nära element, kaminer eller andra värmekällor. Låt granen tina långsamt i ett par dygn så att rotändan hela tiden står i ett vattenämbar. Höj temperaturen stegvis i garaget under sista dygnet och duscha gärna grenarna med vattenflaska och kallt vatten någon gång.

Placering av granen i foten

Skaka av döda barr. Kontrollera rumshöjden och korta av granen vid behov. Även om granen är lagom hög så bör den få en ny snittyta genom att man tar bort några centimeter av stammen. Man skall dock inte avlägsna bark från rotändan utan granen bör rymmas i foten som sådan.

Standardstora julgransfötter kan vara för trånga för vissa granar vilket innebär att man tvingas yxa eller såga till granen lite för att få ner den i foten, men ta då inte mer än absolut nödvändigt. Om man skalar för djupt kommer man in i vattenledningsbanorna och riskerar att få in luft i stammen, vilket stoppar vattentransporten.

Grundtips för julgranen:

  • Välj en färsk gran.
  • Låt granen gradvis vänja sig vid husvärmen (se ovan).
  • Mycket vatten – utan socker eller magnecyl.
  • Skär skåror i granens fot.
  • Se till att den har en färsk yta i sågskäret.
  • Slå inte rotändan mot golvet, då stängs ledningsbanorna för vattnet och granen börjar snart torka på grund av vattenbrist.
  • Man kan gärna spreja med vatten på grenarna, på samma sätt som man duschar blommor.

Enligt en amerikansk julgransforskare (Gary A. Chastagner, Washington State University) bör julgransfoten rymma minst en liter vatten för varje tum (c:a 2,5 cm) av stammens diameter. Ofta blir det väldigt lite utrymme kvar när granen satts ned och vattenbrist uppstår därmed.

Chastagner tror inte på att granen lever längre genom olika tillsatser. I ett uttalande för National Christmas Tree Association varnar han speciellt för att tillsätta vodka i vattnet:

”Alcohol is actually a chemical that is used to dehydrate or remove water from plant tissues. Displaying trees in plain water is actually the most effective way of maintaining their freshness and quality.” sic!

(Alkohol är en kemikalie som används för att dehydrera eller dra ur vattnet från plantbiomassa. Att ge träd rent vatten är faktiskt den effektivaste metoden att bibehålla trädets fräschör och kvalitet- så det så!)

Läs gärna mer om Julgranen på Skogssverige.se