Kompletta grundläggningspaket till alla våra garage

Grunden är viktig, den skall bära upp garaget i kanske 100 år. Med våra grundläggningspaket har vi gjort det ännu enklare att bygga garage.

Med Mellby Garage behöver du bara en leverantör för hela ditt garagebygge. Du beställer din grund tillsammans med ditt garage och får en komplett leverans till byggplatsen. Grundläggningspaketet levereras för sig och du väljer själv hur många veckor du vill ha mellan leverans av grundläggningspaketet och leverans av garaget. Då hinner du göra klart grunden innan garaget levereras.

Bygga garage - grundläggningspaket från Mellby Garage
I våra grundpaket ingår: sockelelementen, markisolering, armering och tillbehör.

L-element

Grunden byggs med sockelelement av EPS-cellplast med ett ytskikt av 13 mm fiberförstärkt betong. Den borstade ytan ger sockeln ett rustikt utseende och med 200 mm markisolering får man en välisolerad garageplatta. Monteringen sker direkt på en avjämnad, dränerad och komprimerad markbädd. L-elementen fungerar som en färdig form vid gjutning av betongplattan.

Vill du ha avlopp/golvbrunn i garaget går det att ordna men du bör kontrollera med din kommun vilka krav som ställs. Beroende på garagets storlek, placering samt vilka regler som gäller i din kommun kan det krävas att man installerar en oljeavskiljare.

Våra två olika grundläggningspaket

Bygga garage - Grundläggningspaket L400

L400 är ett L-element med 100 mm förhöjd syllbalk/sockel av fiberarmerad betong, vilket ger många fördelar. Till skillnad från lösingar med lekasten får du en tålig och stabil sockel som inte behöver putsas. Det medför att sockeln håller sig snygg länge. Sockeln lyfter upp träkonstruktionen så att den skyddas från vatten och fukt som kan förekomma på golvet samt att ändträet på panelen kommer längre från marken. Det höjer också den invändiga takhöjden med 100 mm vilket även ger plats till en 125 mm högre port.

Syllbalken monteras enkelt mot sockelelementen med hjälp av 2 stycken monteringsbleck och hålls på så sätt på plats under gjutningen.

Denna lösning finns även som L500 vilket ger en sockel på 200 mm

Bygga garage - Vårt grundläggningspaket L300

L300 är ett L-element för en traditionellt isolerad platta på mark.

Har du några frågor om pris eller vill ha tips och råd? Ring oss.