Ingående material Radgarage

Här kan du läsa mer om vad som ingår i en leverans av radgarage från Mellby Garage. Du finner även information om de vanligaste tillvalen som erbjuds.

Har du några andra önskemål kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Standardmaterial (enligt prissatta exempel)

Väggar

Färdigt väggelement med 95 mm regelstomme, grundmålad stående lockpanel 22×95 mm. Sockel av mörkgrå plåt, höjd 180 mm. Bottenregeln är tryckimpregnerad.

Våra radgarage standardmaterial - Väggar till garage lockpanel
Våra radgarage standardmaterial - Väggar till garage lockpanel skiss

Mellanvägg

Mellanvägg mellan platser av fackverksram obeklädd.

Tak

Takplåt TRP20 på åsar och ramkonstruktion, kondensabsorberande beläggning på plåtens undersida. Takrännor och stuprör med tillbehör av plåt ingår.

För Sadeltak 22° levereras takpannor, bärläkt underlagstakav duk.

Port

Oisolerad vipport med färdiglackerad plåt typ Hörmann Berry. Andra porttyper och utföranden finns som tillval. Låscylinder ingår ej.

Våra radgarage standardmaterial - Garageport Hörmann Berry

Tillval

Här finner du några av de tillval som erbjuds till våra radgarage. För att veta mer om vilka tillval du kan välja till och vad som passar din byggnad bäst, kontakta oss.

Väggar

Spårpanel med fasad kant 22×151 mm (132 mm synlig). Kan monteras Liggande eller stående. Vid liggande panel skickas panelen löst levererad och monteras på plats. Detta för att inte få fula skarvar.

Våra radgarage standardmaterial - Väggar till garage, Spårpanel fasad kant
Våra radgarage standardmaterial - Väggar till garage, Spårpanel Skiss

Väggarna kan levereras utan panel för montage av valfri beklädnad.

Mellanväggar

Vi erbjuder flera lösningar för mellanvägg mellan garageplatserna.

  • Mellanväggar klädda med stålnät på ena sidan.
  • Täta mellanväggar beklädda med fukttrög spånskiva på ena sidan.
  • Brandklassad mellanvägg.
  • Balk mellan platser för öppen lösning

Minsta platsbredd för att få plats med mellanvägg är 2,7 m.

radgarage med mellanvägg beklädd med nät

Tak

Råspont och underlagspapp för beläggning med ytpapp, sedum eller annat.

Port

Vi kan erbjuda ett flertal portar från de största tillverkarna med minst 10 års garanti. De mest vanliga alternativen är takskjutport från Crawford och vipport från Dieden.

Våra radgarage standardmaterial - Garageportar Hörmann takskjutport
Våra radgarage standardmaterial - Garageport Vipport Dieden Favorit

Grundläggning

Mellby Garage erbjuder två olika typer av grundläggning för radgarage. Förtillverkad betongsyll på bädd av bärlagergrus, vilken läggs före eller i samband med asfaltering. Vid dåliga markförhållanden eller vid modell sadeltak med loft 22° rekommenderar vi betongplatta av typen L300/L400.

Grundläggning radgarage
Betongsyll