Väggar - Regelstomme - Vägghöjder - Isolering och u-värde - Ytterpanel - Målning

Våra väggblock håller marknadens högsta prefabgrad och därav har vi den absolut snabbaste monteringstiden för våra garage och carportar.

Väggarna till våra monteringsfärdiga garage och carportar levereras i färdiga moduler (normal bredd 1200 mm). Väggarna är uppbyggda av (materialet gäller även för precut men då löst levererat):

  • Regelstomme
  • Luftningsläkt (viktigt för att ytterpanelen inte skall ruttna om du isolerar garaget i senare skede).
  • Fiberarmerat slitstarkt vindskydd.
  • Panel och syllisolering mot grunden.
  • Ev. dörrar och fönster kan väljas monterade i väggelementen från fabrik.

Vid isolerat utförande levereras väggblocken med isoleringen och diffusionsspärr (plast) monterad. 12 mm fukttrög spånskiva som ytskikt, för att du skall kunna skruva upp saker på väggarna, levereras löst för montage på plats. Ventiler till väggar ingår. Vindskydd ingår ej i eventuell carportdel.