Väggar - Regelstomme - Vägghöjder - Isolering och u-värde - Ytterpanel - Målning

Våra väggblock håller marknadens högsta prefabgrad och därav har vi den absolut snabbaste monteringstiden för våra garage och carports.

Väggarna till våra monteringsfärdiga garage och carportar levereras i färdiga moduler (normal bredd 1200 mm). Väggarna är uppbyggda av:

  • Regelstomme
  • Luftningsläkt (viktigt för att ytterpanelen inte skall ruttna om du isolerar garaget i senare skede).
  • Fiberarmerat slitstarkt vindskydd.
  • Panel och syllisolering mot grunden.
  • Ev. dörrar och fönster är monterade i väggelementen från fabrik.

Vid isolerat utförande levereras väggblocken med isoleringen och diffusionsspärr (plast) monterad. 12 mm spånskiva som ytskikt, för att du skall kunna skruva upp saker på väggarna, levereras löst för montage på plats. Ventiler till väggar ingår. Vindskydd ingår ej i eventuell carportdel.

Regelstomme

Består av CE-märkt konstruktionsvirke, klass C18 eller högre. Klassningen betyder att reglarna har testats för hållfasthet. Det är ett mått på kvalitet till skillnad från uttryck som ”tätvuxet Norrlandsvirke” som inte har någon betydelse eller garanterar någon kvalitet. Läs mer om rätt virke till ditt garage

Regelvirke bygga garage

68×95 mm, standard för blocksystem.

68×95+45×45 mm, tillval för blocksystem vid total isolering om 140 mm.

68×145 mm, tillval för blocksystem.

68×145+45×45 mm, tillval för blocksystem vid total isolering om 190 mm.

Vägghöjder

2,23 m, standard

2,53 m, tillval

3,0 m, tillval. (Kräver regelstomme 68×145)

För att få rätt inre takhöjd kan dessa väggar kombineras med grund med 10 eller 20 cm sockel. På så sätt kan du få en total invändig höjd upp till 3,2 meter. Läs mer om hur du skapar den inre takhöjd du vill ha i garaget.

Behöver du ännu högre vägghöjd kan du lösa egen mur med valfri höjd. Diskutera detta med oss innan du gör grunden för att vi skall kunna anpassa väggblocken för din lösning.

Isolering och u-värde

Våra väggar kan levereras med olika isolertjocklek.Väljer du isolerad vägg kan du få isoleringen och kondensplasten monterad i blocken. Här följer en lista över de isoleringsalternativ som finns och vilket u-värde våra väggar har.

Oisolerat, standard

95 mm, u-värde 0,46. Tillval

95 + 45mm, u-värde 0,31. Tillval

145mm, u-värde 0,31. Tillval

145+45 mm, u-värde 0,26. Tillval

För information om takisolering se rubriken ”Tak” och underrubriken ”Innertak”

Ytterpanel

All vår ytterpanel är av gran i virkeskvalitet G4-2 eller bättre för att garantera lång hållbarhet. Läs mer om virkeskvalitet.

Lockpanel – Standard (se bilder nedan)

Över och underbräda i 22×95 mm.

Lockpanel 22x95
Skiss Lockpanel 22x95
    Lockpanel – Standard

Lockläktpanel fasad kant- Tillval 

Övre läkt 21×45 mm och 22×145 mm underbräda.

Lockläkt fasad kant
Skiss Lockläkt fasad kant

   Lockläktpanel fasad kant


Lockläktpanel hattprofil – Tillval

Övre läkt 21×45 mm och 22×145 mm underbräda.

Lockläkt profilerad
Skiss lockläkt profilerad
   Lockläktpanel hattprofil

Spårpanel med fasad kant- Tillval

Panelbräda 22×145 mm med faskant (ca 132 mm synlig), tillval. Kan monteras Liggande eller stående. Vid liggande panel skickas panelen löst levererad och monteras på plats. Detta för att inte få fula skarvar vid varje väggblock och för att inte fukt skall krypa in i skarvarna och orsaka röta.

Stående spårpanel i trä.
Skiss Spårpanel fasad
   Spårpanel med fasad kant

Vindavstyvning

För att ett garage inte skall rasa i en storm skall det ha ett godkänt system för vindavstyvning. Detta är den absolut vanligaste bristen på byggnader i dag. Det är orsaken till att många byggnader får allvarliga skador och ibland blåser omkull i stormar. Våra garage levereras alltid med ett godkänt vindavstyvningssystem om inte kunden väljer att lösa det själv.

Målning

Panelen kan du få omålad eller grundmålad. I våra frånpriser på hemsidan är panelen omålad för att visa det billigaste alternativet. Om du köper ditt garage grundmålat eller med Äkta Falu Rödfärg kan du vänta upp till 6 månader med att färdigmåla ditt garage. Nedan ser du de alternativ för målning som vi erbjuder.

Omålat – standard

Grundmålat enkelgarage

Grundmålat – tillval

All panel inklusive ändträ som är väderutsatt målas en gång före spikning med en gråvit Alkydgrundfärg. En vattenburen oljebaserad färg som har bra vidhäftning och ger en bra grund för efterföljande målning med akrylat- eller alkydfärger.

Dubbelgarage grundmålat

Äkta Falu rödfärg – tillval

All panel inklusive ändträ målas en gång före spikning med Äkta Falu rödfärg. Foder, vindskivor och andra kompletteringar levereras omålade.

Dubbelgarage Falurödfärg