Köp ett riktigt garage!

Mellby Garage lämnar 10 års garanti på alla våra garage med dess ingående produkter.

Vi lämnar även, som enda leverantör i Sverige, skriftlig garanti på att det färdiga garaget uppfyller gällande krav och byggnormer enligt svensk bygglagstiftning. Dessutom lämnar vi alltid prisgaranti eftersom vi vet att vi har det bästa priset på ett godkänt garage. Tryggare än så kan det inte bli!

10 års garanti

Som enda garageleverantör i Sverige lämnar Mellby Garage 10 års garanti på ditt garage med dess ingående komponenter. Detta är resultatet av ett ständigt kvalitetsarbete tillsammans med våra duktiga leverantörer.

Garantins omfattning

Mellby Garage AB lämnar 10 års garanti på levererat garage med ingående komponenter enligt för garaget bifogad materialbeskrivning. Garantin gäller för hållfasthet, funktion och rötskador.

På grund av stora variationer i klimat ingår ej nedbrytning av färgskikt i vår 10 åriga garanti.

Garantitiden räknas från fakturans datum.

Läs mer om vår 10 års garanti

Byggnormsgaranti

Mellby Garage är även ensamma i Sverige om att lämna skriftlig garanti på att den färdiga byggnaden uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning. Detta är mycket viktigt för dig som kund.

När du ska uppföra ett garage på din tomt är du att anse som byggherre och har därmed det yttersta ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bygglagstiftning. Om byggnaden inte uppfyller dessa lagar kan det leda till dryga böter, att försäkringen inte täcker byggnaden eller de saker som förvaras däri. I värsta fall leder bristerna till att byggnaden rasar. Det är därför viktigt att välja en leverantör som lämnar garantier. Mellby Garage är det enda företaget i branschen som lämnar skriftlig garanti på att det färdiga garaget uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning.

Läs mer om byggnormsgaranti

Prisgaranti

När du köper ett Mellby-garage får du alltid ett komplett kvalitetsgarage. Du behöver inte komplettera med något. Vi är dessutom säkra på att vi har det bästa priset på ett godkänt garage. Därför lämnar vi alltid prisgaranti på samtliga våra garage. Skulle du hitta ett likvärdigt, godkänt garage billigare hos någon annan leverantör står vi för mellanskillnaden och ger dig dessutom 10 % av mellanskillnaden i rabatt. Det gäller även så kallat lösvirkesgarage.

Läs mer om vår prisgaranti

Välkommen till ett tryggt val!