Byggnormsgaranti

Enligt Svensk bygglagstiftning är det du som köper ett garage, uppsatt eller ej, som är ansvarig för att det uppfyller samtliga krav för konstruktion och hållfasthet. Det tycker vi är helt fel och erbjuder därför vår unika Byggnormsgaranti.

Eftersom bygglagstiftningen lägger ansvaret hos den part som oftast är minst kunnig om konstruktion och byggregler (BBR) anser vi att kunden måste få en trygghet. Vi som leverantör vill ta ansvar för att vår produkt är riktig och uppfyller alla krav genom vår Byggnormsgaranti. Köper du garage av en lösvikessnickare eller av en leverantör som inte ger dig denna skriftliga garanti så är det bara du själv som bär ansvaret.

Många av de garage som byggs varje år uppfyller tyvärr inte kraven enligt svensk bygglagstiftning. Det innebär att garaget kan vara farligt för dig och din familj. Det kanske inte klarar de vindlaster som krävs eller den snötyngd som ditt garagetak utsätts för under en snörik vinter.

Om ett garage rasar och det visar sig att ditt garage inte uppfyller byggkraven riskerar du att bli utan ersättning från ditt försäkringsbolag både för byggnaden och bilen.

Byggnormsgaranti = trygghet

Vi lämnar skriftlig byggnormsgaranti med alla våra garage. Med vår byggnormsgaranti vet du att du har köpt ett riktigt garage. Du kan känna dig trygg att vi på Mellby Garage tar ansvar för att ditt garage är rätt konstruerat och kommer att hålla.

Det ger vissa fördelar. Bland annat behöver du inte gå upp och skotta taket en snörik vinter. Eftersom vi garanterar att byggkraven uppfylls så ska ditt tak hålla för en snölast som kan uppstå en gång var femtionde år! Alla som köpt ett garage utan att få skriftlig byggnormsgaranti får fortsätta skotta sina tak medan du lugnt sitter inne i värmen och myser.