Attefallshus är antaget! Vi erbjuder nu Attefallsgarage

I dag antogs regeringens förslag om Attefallshus. Vi kan nu hjälpa dig att bygga et Attefallsgarage om max 25 kvadratmeter bygglovsfritt.


Riksdagen röstade i dag igenom lagändringen som tillåter husägare att bygga komplementshus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov, så kallade Attefallshus. Det krävs dock att man gör en bygganmälan innan man börjar bygga sitt Attefallshus. Den 2 juli är det fritt fram för husägare att börja bygga.

Bygg ett Attefallsgarage

Nu kan vi hjälpa dig att bygga ett enkelgarage på max 25 kvadratmeter. Vi har valt att kalla det Attefallsgarage. Bygg ett riktigt garage utan att behöva betala för eller lägga tid på att vänta på bygglov.

Byggnaden skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen för att få uppföras utan att söka bygglov. Du kan få bygga närmare tomtgränsen men då krävs skriftligt granngodkännande.

Vårt flexibla byggsystem ger dig fantastiska möjligheter att skapa ett Attefallsgarage som passar dina önskemål. Du väljer takutformning och storlek och kan därefter välja dörrar, fönster, garageport mm för att få en byggnad som passar just för din tomt och dina önskemål. Med vårt blocksystem som håller den högsta prefabgraden på marknaden går det också riktigt snabbt att bygga ditt Attefallsgarage. Som vanligt får du alltid pris för ett komplett garage, 10 års garanti, byggnormsgaranti och prisgaranti.

Läs mer om våra olika enkelgarage och välj en storlek på max 3934 x 6132 mm för att få ett Atterfallgarage

I vår webshop hittar du även Sveriges billigaste Attefallsgarage

Attefallgarage