Ingående material villagarage och carport

Vi lämnar alltid offert på garage eller carport som är komplett och uppfyller gällande byggnormer. Du kan alltid välja bort material eller göra tillval i din garageleverans.


Se vad som igår i våra garage och carportar och vilka tillval som passar dig.

Väggar

Våra väggblock håller marknadens högsta prefabgrad och därav har vi den absolut snabbaste monteringstiden för våra garage och carportar. Väggarna till våra monteringsfärdiga garage och carportar levereras i färdiga moduler (normal bredd 1200 mm). Väggarna är uppbyggda av (materialet gäller även för precut men då löst levererat):

 • Regelstomme
 • Luftningsläkt (viktigt för att ytterpanelen inte skall ruttna om du isolerar garaget i senare skede).
 • Fiberarmerat slitstarkt vindskydd.
 • Panel och syllisolering mot grunden.
 • Ev. dörrar och fönster kan väljas monterade i väggelementen från fabrik.

Vid isolerat utförande levereras väggblocken med isoleringen och diffusionsspärr (plast) monterad. 12 mm fukttrög spånskiva som ytskikt, för att du skall kunna skruva upp saker på väggarna, levereras löst för montage på plats. Ventiler till väggar ingår. 

Vindskydd ingår ej i eventuell carportdel. 

Regelstomme

Består av CE-märkt konstruktionsvirke, klass C18 eller högre. Klassningen betyder att reglarna har testats för hållfasthet. Det är ett mått på kvalitet till skillnad från uttryck som "tätvuxet Norrlandsvirke" som inte har någon betydelse eller garanterar någon kvalitet. Läs mer om rätt virke till ditt garage

Regelvirke bygga garage

68x95 mm, standard för blocksystem.

68x95+45x45 mm, tillval för blocksystem vid total isolering om 140 mm.

45x120 mm, standard för precut.

68x145 mm, tillval för blocksystem.

68x145+45x45 mm, tillval för blocksystem vid total isolering om 190 mm. 

Vägghöjder

2,23 m, standard

2,53 m, tillval

3,0 m, tillval. (Kräver regelstomme 68x145)

För att få rätt inre takhöjd kan dessa väggar kombineras med grund med 10 eller 20 cm sockel. På så sätt kan du få en total invändig höjd upp till 3,2 m. Läs mer om hur du skapar den inre takhöjd du vill ha i garaget.

Behöver du ännu högre vägghöjd kan du lösa egen mur med valfri höjd. Diskutera detta med oss innan du gör grunden för att vi skall kunna anpassa väggblocken för din lösning.

Isolering och u-värde

Våra väggar kan levereras med olika isolertjocklek. Här följer en lista över de alternativ som finns och vilket u-värde våra väggar har.

Oisolerat, standard

95 mm, u-värde 0,46. Tillval

95 + 45mm, u-värde 0,31. Tillval

120 mm, u-värde 0,37. Endast Precut

145mm, u-värde 0,31. Tillval

145+45 mm, u-värde 0,26. Tillval

För information om takisolering se rubriken "Tak" och underrubriken "Innertak"

Ytterpanel

All vår ytterpanel är av gran i virkeskvalitet G4-2 eller bättre för att garantera lång hållbarhet. Läs mer om virkeskvalitet.

Lockpanel - Standard

Över och underbräda i 22x95 mm.

Lockpanel 22x95 Skiss Lockpanel 22x95

 

Lockläktpanel fasad kant- Tillval

Övre läkt 21x45 mm och 22x145 mm underbräda.

Lockläkt fasad kant Skiss Lockläkt fasad kant

 

Lockläktpanel hattprofil - Tillval

Övre läkt 21x45 mm och 22x145 mm underbräda.

Lockläkt profilerad Skiss lockläkt profilerad

Spårpanel med fasad kant- Tillval

Panelbräda 22x145 mm med faskant (ca 132 mm synlig), tillval. Kan monteras Liggande eller stående. Vid liggande panel skickas panelen löst levererad och monteras på plats. Detta för att inte få fula skarvar vid varje väggblock och för att inte fukt skall krypa in i skarvarna och orsaka röta. 

Spårpanel Fasad Skiss Spårpanel fasad

Vindavstyvning

För att ett garage inte skall rasa i en storm skall det ha ett godkänt system för vindavstyvning. Detta är den absolut vanligaste bristen på byggnader i dag. Det är orsaken till att många byggnader får allvarliga skodor och ibland blåser omkull i stormar. Våra garage levereras alltid med ett godkänt vindavstyvningssystem om inte kunden väljer att lösa det själv.

 

Målning

Panelen kan du få omålad eller grundmålad. I våra frånpriser på hemsidan är panelen omålad för att visa det billigaste alternativet. Om du köper ditt garage grundmålat eller med Äkta Falu Rödfärg kan du vänta upp till 6 månader med att färdigmåla ditt garage. Nedan ser du de alternativ för målning som vi erbjuder.

Omålat - Standard.

Grundmålat enkelgarage

Grundmålat - Tillval

All panel inklusive ändträ som är väderutsatt målas en gång före spikning med en gråvit Alkydgrundfärg. En vattenburen oljebaserad färg som har bra vidhäftning och ger en bra grund för efterföljande målning med akrylat- eller alkydfärger.

Dubbelgarage grundmålat

Äkta Falu Rödfärg - Tillval

All panel inklusive ändträ målas en gång före spikning med Äkta Falurödfärg. Foder, vindskivor och andra kompletteringar levereras omålade.

Dubbelgarage Falurödfärg

 

Tak

Takstolar

Alla våra takstolar är CE-märkta, godkända av SP (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut). I standardutförandet är de dimensionerade för att klara snözon 2,5 (250kg/m²). Vi anpassar konstruktionen för att klara högre snözoner mot pristillägg. Kontrollera med din kommun vilken snözon som gäller i ditt område. I och med att du får vår skriftliga byggnormsgaranti slipper du att skotta ditt tak. Du har garanti på att det håller för snölasterna i din kommun.

Underlagstak

Duktak - Standard

Ett modernt underlagstak av en grov, vattentät och genomtrampssäker underlagsduk som spänns mellan takstolarna samt strö- och bärläkt. Ett duktak har stora fördelar gentemot liknande konstruktioner av fiberarmerad plast. Bland annat slipper du att vatten kondenseras och droppar ner i garaget som det gör vid plasttak. Många bostadshus byggs i dag med denna typ av underlagstak.

Råspont med underlagsduk - Tillval

Ett traditionellt undertak av 21 mm ändspontad råspont med underlagsduk. Strö och bärläkt.

För "garage med valmat tak" gäller råspont som standard.

Loftgolv - Standard för "garage med loft"

På de modeller med loftgolv, exempelvis garage med loft, levereras 34 mm spontade golvplank mellan stödben på takstolen. Stege, trappa och innervägg i loftdel ingår ej. Vid isolerat utförande ingår isolerad vindslucka med stege. Loftet är dimensionerat som förrådsyta, max belastning 100kg/kvm. 

Innertak - Tillval

Vid isolerat garage isolerar vi självklart innertaket mellan garagedel och råvind/loft. För att du skall få ett komplett isoleringspaket ingår: diffussionsspärr (plast), isolering, glesregel, takgips och taklister.

Vi har två olika tjocklekar på takisolering.

120 mm

240 mm

Gavelspets

För att göra montaget enkelt och snabbt levereras våra gavelspetsar som skärmvägg. Du lyfter enkelt upp gavelspetsen och spikar fast på takstolen. De större modellerna levereras med delad gavelspets för att du skall kunna hantera den för hand. Det gör att du slipper hyra in en kranbil för att lyfta gavelspetsen på plats. Garaget nedan har gavelspets i 3 delar. Täckbräda/lock sätts över skarven som helt försvinner.

Gavelspetsarna på garagemodellerna saxtak och sadeltak med loft är förberedda för isolering.

Lucka i gavelspets / vindstrappa - Tillval

Vid isolerat garage med innertak skall det enligt byggreglerna finnas en inspektionslucka. På breda garage där takstolarna bildar en råvind är det bra att skapa en yta för förvaring. Vi har två lösningar för att komma upp på råvinden eller loftet. Du kan välja en lucka i gavelspets vilket är en bra lösning om du vill kunna stuva in virke eller långa saker på garagevinden alternativt en vindstrappa.

vindstrappa garagevind

Takbeläggning

Betongpannor - Standard

Vi använder Benders Palema tvåkupiga betongpannor som standard på våra garage. Bender Palema är en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende. Den tvåkupiga takpannan är den mest sålda pannan i Sverige sedan 60-talet. Den har en mycket hög kvalitet med Benders egen ingfärgningsteknik som gör att ditt garagetak kommer att hålla sig snyggt under årtionden. Dessa betongpannor finns i flera olika färger. Nedan ser du vilka färger som finns i vår standard men vill du ha en annan panna eller färg från Benders så är det bara att säga till.

Svart Mellangrå Benders 2-kupigt Palema ljusgrått Tegelröd 

Svart                               Mellangrå                    Ljusgrå                     Tegelröd                 

Röd

Röd

Plannja Trend 475 - Tillval

Garage med plåttak Plannja Trend Plåttak Plannja Trend Garage

Detta plåttak ger ett modern och stiligt intryck. Genom att den ena plåtsidan klickas fast och den andra sidan fästs med en skruv som döljs av nästa plåt blir det inga synliga skruvar. Plannja Trend har en uppdaterad klickfals. Den nya falsen är högre och ny till formen. Detta förhöjer takets linjespel samtidigt som funktionaliteten är bättre och gör taket lättare att montera. För att ge extra lång hållbarhet har Plannja Trend en skyddande beläggning av Plannja Hard Coat 50. Plannja trend finns i flera olika färger, se nedan. För korrekt färgåtergivning beställ prov från Plannja.

Färger Plannja Trend

 

Plannja Royal - Tillval

Plannja Royal Garage Plannja Royal plåtar Garage

Plannja Royal är ett plåttak som liknar ett enkupigt tegeltak men i modern tappning. För att ge extra lång hållbarhet har Plannja Royal en skyddande beläggning av Plannja Hard Coat 50. Denna takbeläggning finns i flertalet färger, se nedan. För korrekt färgåtergivning, beställ prov från Plannja.

Färger Plannja Royal Mellby Garage

Takavvattning

Hängrännor och stuprör ingår som standard och kan fås i följande standardkulörer. Andra färger offereras på begäran. Vi använder takavvattning av hög kvalitet från Plannja.

   
Vit                             Svart                          Silvermetallic

 

Plåtar och bleck

I våra garage och carportar ingår alla plåtar och bleck som behövs. Beroende på garagemodell och om du har dörrar och fönster ingår: täckplåtar till vindskiva, fönsterbleck undre samt överbleck till fönster och dörr vid behov. 

Plåtar går att få i tre olika standardfärger: vitt, svart och silver

Garageport

Det är stor skillnad på olika garageportar. Vi använder bara garageportar av högsta kvalitet och lämnar marknadens bästa garantier, 10 års garanti på hela porten med dess ingående produkter (Se upp när du jämför med andra leverantörer, de flesta lämnar bara garanti på ytskikt).  Våra garage levereras med svensktillverkade portar av högsta kvalitet. Takskjutportar levereras av Crawford med sin tillverkning i Torslanda, vipportar och slagportar från svenska Dieden (Ekodoor) i Broby, Skåne. Här finner du våra vanligaste portar men vi kan självklart erbjuda garageportar från våra leverantörers hela sortiment. Titta gärna på Crawford, eller Dieden.

 

Takskjutport Crawford smart 42 - Standard (ej på saxtakstol)

Takskjutport är idag den mest populära garageportstypen. Takskjutportar öppnas lodrätt uppåt. Det ger dig mer utrymme i och framför garaget och lämnar hela öppningen fri. Våra standardportar är vita med måtten b: 2500 x h: 2125 mm , b: 2500 x h:2000 mm. Vill du ha en port med andra mått eller annan färg är det bara att säga till.

Som standard har vi mönstret Trend men kan leverera hela Crawfords sortiment av portmönster. Crawford smart 42 har 42 mm isolering och ett U-värde på 1,0. 

Takskjutport Crawford Smart 42    Takskjutport Crawford Smart 42 med skenor

         
 

Slagport - tillval

Slagporten är utformad som en dubbeldörr. Eftersom den inte har några takskenor passar slagporten bra i garage där man inte vill att takskenor stjäl takhöjd. Därför passar en slagport bra i ett "garage med saxtakstol". 

Slagport Dieden, BxH 2500 x 2100 mm. Klass YD 2. Vitmålad (S0502-Y), isolerad, U-värde 1,0.

Vill du ha en slagport med annan utformning, färg eller storlek är det bara att fråga. Här hittar du fler modeller från Dieden.

Vipport - tillval.     

Vipport utformad som ett helt portblad som vippar uppåt och stannar uppe i taket. Detta är en garageportsmodell som funnits länge men som också har utvecklats en hel del. De moderna vipportarna har färre mekaniska delar än en takskjutport varför de kräver mindre underhåll och i regel håller längre. En vipport är även mycket enkel, och går snabbt, att montera. Vipportar finns både som isolerade och oisolerade och finns i flertalet färger, utformningar och storlekar. Se fler modeller på vipport från Dieden.

vipport Dieden 1928  garageport vipport Dieden röd

Vikport - tillval.

Vikport är en garageport som passar när du vill ha extra höjd eller inte vill att porten skall ha skenor som går inne i taket på ditt garage. Vi har valt att arbeta med Prido som är en av europas största leverantörer av vikportar. Kontakta oss för att diskutera vikportar till dittgarage.

Prido vikport

Portmaskineri - Tillval

Portmaskineri har blivit allt mer standard för garageportar. Det är verkligen inte konstigt med tanke på den bekvämlighet det ger. Med ett maskineri till din garageport slipper du kliva ur bilen för att öppna porten, sätta dig igen för att köra in, kliva ur och stänga porten. Med ett enkelt knapptryck på din fjärrkontroll öppnar du porten från bilen och stänger den med samma kontroll. Det är riktigt skönt, särskilt en regnig höstdag.

För att port med motor skall vara säker att använda skall portmotorn vara testad och godkänd tillsammans med den port som den monteras på. Vi marknadsför endast testade och godkänd portautomatik och väljer port och motor från samma leverantör för att få ett säkert och välfungerande maskineri.

Crawford Magic 600 - Tillval

Portmaskineri Crawford Magic 600   Portmaskineri Crawford Magic fjärrkontroll

Med Crawford Magic får du ett portmaskineri av högsta kvalitet till ett bra pris. Magic 600 är utrustad med kuggväxel som gör det näst intill omöjligt att bryta upp porten. Fjärrkontrollen är utrustad med "rolling code" och byter mellan 1 miljard olika koder efter varje öppning. Motorskenan monteras i mitten av porten vilket innebär att man fördelar dragkrafterna jämt över porten vilket minskar risken för snedbelastning.

 • Dragkraft: 600 N.
 • Klarar portar upp till 3 m breda.
 • Identifiering av hinder: 150 N statisk kraft.
 • Säkring: 1,6 A.
 • Öppningshastighet utan last: 210 mm/sek.
 • Nätanslutning: 230 V, 50 Hz.
 • Rolling code - kopieringsskydd med 1 miljard kombinationer.

 

Crawford Magic 1000 - Tillval

Portmaskineri Crawford Magic 1000  Portmaskineri Crawford 1000 Fjärrkontroll

 

Med Crawford Magic får du ett portmaskineri av högsta kvalitet till ett bra pris. Magic 1000 är framtagen för att klara breda portar över 3 m. Crawfords Magic är utrustad med kuggväxel som gör det näst intill omöjligt att bryta upp porten. Fjärrkontrollen är utrustad med "rolling code" och byter mellan 1 miljard olika koder efter varje öppning. Motorskenan monteras i mitten av porten vilket innebär att man fördelar dragkrafterna jämt över porten vilket minskar risken för snedbelastning.

 • Dragkraft: 1000 N.
 • Passar portar bredare än 3 meter.
 • Identifiering av hinder: 150 N statisk kraft.
 • Säkring: 1,6 A.
 • Öppningshastighet utan last: 210 mm/sek.
 • Nätanslutning: 230 V, 50 Hz.
 • Rolling code - kopieringsskydd med 1 miljard kombinationer.

 

Ytterdörr - tillval

Kan väljas monterade i väggblocken. Trycken och låscylinder ingår till monterade dörrar.

För att enkelt komma in och ut ur garaget utan att behöva öppna garageporten är det bra att ha en ytterdörr. Har du en förrådsdel i garaget som är skild från garaget med en mellanvägg skall du också ha en ytterdörr. Vi levererar endast dörrar av högsta kvalitet och som standard är de alltid lackerade för att ha längsta möjliga livslängd. Vi har valt Ekodoor som huvudleverantör på grund av den höga kvalitet de är kända för. Vi har tillgång till hela Ekodoors sortiment så har du önskemål om andra färger, dekorer eller med glasparti är det bara att fråga oss så tar vi fram pris.

Ytterdörr enkel -Tillval

BxH 1000 x 2100 mm. Klass YD 2. Vitmålad (S0502-Y), isolerad, U-värde 1,0. Låsdetaljer inklusive cylinder ingår. 

För annan dörrmodell, storlek, färg eller dekor så är det bara att säga till. För att se mer av Ekodoors utbud av dörrar, besök www.ekodoor.se 

Dubbeldörr - Tillval

Ekodoor Pardörr, BxH 1500 x 2100 mm. Klass YD 2. Vitmålad (S0502-Y), isolerad, U-värde 1,1. Låsdetaljer inkl cylinder ingår. Denna breda dörr levereras löst.

NorDan MFD 271p

Andra storlekar och modeller offereras på begäran. För att se mer av Ekodoors utbud av dörrar, besök www.ekodoor.se 

Fönster - Tillval

kan väljas monterade i väggblocken.

Välj själv hur många fönster och vilken utformning du vill ha för att få rätt ljusinsläpp i ditt garage och för att få rätt utseende på garagebyggnaden. Fönster gör stor skillnad på hur en byggnad upplevs och vi hjälper gärna till för att du skall få ett garage som passar ditt användande och smälter in med övriga hus på tomten. Vi samarbetar med Elitfönster som är Sveriges största fönstertillverkare. För att se mer av Elitfönsters utbud, besök www.elitfonster.se

Som standardtillval i våra garage har vi valt ut två fönstertyper: Elitfönster 2-glas isolerruta, överhängt 900x600 och sidohängt 900x1200 mm, karm och båge vitmålade (S0502-Y). Droppbleck av vit färdiglackerad stålplåt ingår och är monterade från fabrik vid monterade fönster.

   

Välj fönster med eller utan spröjs för att få den still du vill ha.

Halvmånefönster - Tillval

Levereras monterade i gavelspetsen.

Halvmånefönster från Elitfönster kan fås både som dekorfönster (1-glas) eller isolerat fönster (2-glas). Ger extra ljusinsläpp och är en vacker dekor till gavelspetsen. Fönsterdimension BxH 1000x500 mm med spröjs, vitmålad. 

Halvmånefönster garage 

Takfönster - Tillval

För extra ljusinsläpp i din byggnad finns olika typer av takfönster från Elitfönster som tillval. Dessa takfönster passar "garage med övervåning 1,5 plan", "garage med loft" eller "garage med saxtakstol". Fråga oss så lämnar vi pris.

Takfönster

Takkupa - Tillval

För att få extra ljusinsläpp och för att ge taket en snygg detalj. Två modeller av takkupor finns som tillval. Dessa takkupor passar till "garage med loft" och "garage med övervåning 1,5 plan"

Takkupa spetsigTakkupa rundad