Garagebyggarguiden

Här kan du steg för steg gå igenom hur du lämpligast anpassar ditt Mellby-garage för just dina behov och förutsättningar.


Guiden fungerar som en ”checklista” som tar upp de frågor som aktualiseras vid ditt garagebygge. Har du några frågor eller vill ha tips och råd? Kontakta oss så hjälper vi dig.

1. Storlek och funktion

Tänk igenom vilka funktioner ditt garage skall ha, hur många bilar du ska ha plats för och vad du behöver förvaringsplats för. Finns det behov av förrådsutrymme och/eller hobbyutrymme? Passa på att skapa utryme att fövara utemöbler,cyklar, verktyg m.m.

Se vår utrymmesguide

2. Oisolerat eller isolerat?

Ett oisolerat garage är enligt vissa experter det bästa för bilen men ett isolerat och uppvärmt garage ökar naturligtvis komforten för bilförare och passagerare. Framför allt kan ett isolerat garage användas till andra aktiviteter.

Man kan mycket väl bygga ett oisolerat garage och isolera det senare, vid behov. Det är enkelt eftersom de oisolerade väggarna är försedda med vindskydd. Portar, gångdörrar och fönster är alltid isolerade. Ett isolerat Mellby-garage har 95 mm mineralull i väggar och 120 mm i tak, vilket överskrider isolerings behovet +10 graders innertemperatur.

Vid isolerat utförande är väggarna färdigisolerade med invändig beklädnadsskiva löst levererad. Ett isolerat garage bör ha en värmekälla för att minska luftfuktigheten inomhus. En luftavfuktare kan också vara bra att installera.

3. Utseende och takutformning

För ett bra helhetsintryck bör garaget anpassas till husets karaktär, t.ex. fasadmaterial, taklutning mm.

Här kan ni se de olika takkonstruktioner vi har

4. Höjd invändigt och i port

Vad har du för höjd på bilar och annat som du vill få in i ditt garage? Behöver du en högre invändig höjd för någon hobby? Mellby-garage med traditionell slät grund har en invändig takhöjd på ca 2,23 m och en fri inkörningshöjd i öppen takskjutport på ca 1,92 m (utan maskineri). Med L400 grund (100 mm sockel) har en invändig takhöjd på ca 2,33 m och en fri inkörningshöjd i öppen takskjutport på ca 2,04 m (utan maskineri).

Som tillval finns även vägghöjderna 2530 mm och 3000 mm med portar anpassade för ökad fri inkörningshöjd. För att öka den invändiga höjden ytterligare kan man kombinera de olika vägghöjderna med sockel. Garagen kan även utrustas med andra typer av portar. Den fria inkörningshöjden är beroende av porttyp och porthöjd.

5. Byggelement

Våra byggelement ger dig möjlighet att anpassa garaget efter dina behov och önskemål. Byggelementen kan placeras valfritt i ytterväggarna till ett oändligt antal kombinationer. Porten placeras valfritt i gavelfasaden. Porten kan också placeras i långvägg mot tillägg för avväxlingsbalk. Fönster och gångdörrar är monterade i väggen från fabrik.

 6. Grundläggning

Det vanligaste är att grundlägga på en platsgjuten betongplatta, men om tomten är kuperad kan det bli nödvändigt med stödmur. Vi kan också erbjuda kompletta grundpaket (L300 och L400) till samtliga våra garage. Kontakta oss för mer information om våra grundpaket.
Planera för el, ev. vatten och avlopp. Man kan ha avlopp i garaget men då skall det finnas oljeavskiljare och sandfällor. Hör efter vad som gäller i just din kommun. 

7. Placering på tomten

Inom planlagt område anger planen i regel vilken del av tomten som är byggbar. Enklast är att bygga Mellby-garaget fristående, men under vissa förutsättningar kan garaget byggas ihop med befintlig byggnad. Med grannes tillstånd kan du bygga närmare tomtgräns än 4,5 m eller t o m i själva tomtgränsen, om du bara tar hänsyn till takutsprånget. I vissa fall kan du gå ihop med din granne och bygga ett gemensamt garage över er tomtgräns (i detta fall kan det bli aktuellt med brandvägg etc.). Du får i regel inte bygga närmare gatan än 6,0 m, vilket ger en biluppställningsplats och bättre sikt. I vissa fall kräver myndigheterna brandklassade väggar, t ex om garaget står närmare tomtgräns än 4,5 m eller den del av garaget som står närmare än 4,0 m från bostadshuset. ”Möblera” tomten med garaget så att du får en skyddad uteplats. Fråga kommunens byggnadskontor vad som gäller för din fastighet och om dina önskemål kan tillgodoses. Ett sådant samtal kan spara tid i samband med bygglovsansökan. Vissa lättnader i bygglovsplikten kan finnas, detta gäller om din tomt/fastighet ligger utanför samlad bebyggelse och detaljplanerat område, se vidare 10 steg mot inflyttning i ett Mellby-garage.