Besiktning av radgarage och garageportar

Är era radgarage och garageportar säkra och uppfyller dagens krav?

Våra garageexperter hjälper er med ert kontrollansvar och utför besiktningar både av radgarage och garageportar i hela Sverige. Ni får ett besiktningsprotokoll tillsammans med åtgärdsförslag samt en underhållsplan för era garage.

Besiktning av radgarage och portar

Som fastighetsägare, samfällighetsförening eller bostadsrättsförening ansvarar man för att fastigheterna är säkra och uppfyller dagens krav. Vidare krävs även en underhållsplan för fastigheterna. Som garageexpert hjälper vi er att kontrollera både garage och portar. Våra besiktningsmän kommer ut till er och går igenom hela garaget med dess ingående produkter. Vi kommer att göra en kontroll av säkerhet, skick och funktion.

Detta ingår

  • Kontroll av portar och dess mekanism
  • Kontroll av stomme
  • Kontroll av väggbeklädnad invändig och utvändig
  • Kontroll av yttertak och innertak
  • Okulärbesiktning av grund
  • Ni får en fullständig kontrollrapport som visar byggnadens skick samt eventuella åtgärdsförslag
  • Detaljerad offert på eventuella åtgärder om så önskas.
  • Ni får även en underhållsplan för era garagebyggnader.

Garagebesiktning ink. portar: 3 995 SEK/område ex moms

Besiktning endast portar: 2 995 SEK/område ex moms

Beställ besiktning

Varning för livsfarliga fjädrar till garageportar!

Många gamla portar har så kallade spiralfjädrar i mekanismen. De utgör en stor skaderisk och får inte längre tillverkas. Det har skett dödsolyckor när dessa fjädrar lossnat eller gått av. Mellby Garage har tagit fram en lösning för att säkra dessa spiralfjädrar.

Livsfarlig spiralfjäder

Kontakta oss för offert på fjädersäkring