Projektering radgarage

Vi har över 60 års erfarenhet av att bygga radgarage och hitta funktionella och prisvärda lösningar som håller länge.

Faktiskt är flera av våra tidiga garage fortfarande i bruk. När ditt företag eller er bostadsrättsförening skall bygga nya radgarage hjälper vi er med hela projekteringen. På så sätt får ni en hållbar och kostnadseffektiv lösning.

Välj en garageexpert och spara mycket pengar

Det skiljer mycket när vi med vår kunskap om radgaragebyggnation tar fram lösningen jämfört med om mer allmänna konstruktionsfirmor eller arkitektbyråer är inblandade. Det skiljer ofta så mycket som 100% på byggnadspriset. Dessutom är det även vanligt att dessa arkitekter och konstruktionsfirmor använder gamla standarder för radgarage eller att byggnaderna får en sämre lösning och kommer ha en kortare livslängd. Därför gör det stor skillnad att ta hjälp av en garageexpert när ni skall projektera en radgaragebyggnation.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Detta ingår i projektering av radgarage

  • Besök på byggplats och möte med beställande kund för uppmätning och kontroll av förhållanden och krav
  • I samråd med kunden tar vi fram och utvärderar olika lösningar för placering av garagen.
  • En projektbeskrivning som beskriver hur byggprojektet skall genomföras
  • En teknisk beskrivning som är en detaljerad beskrivning av hur byggnaderna skall utformas
  • Kompletta bygghandlingar: Situationsplan, A-ritningar med planritning och vy samt grundritning
  • Bygglovshandlingar: bygglovsansökan, ansökan om rivningslov, teknisk beskrivning för bygglov, bygglovsritningar.
  • Presentation av framtagen lösning.

Upphandling av radgarage – vi ger dig rätt underlag

När vi har hjälpt er att ta fram rätt lösning kan du alltid välja att göra en upphandling på den framtagna lösningen. Mellby Garage sammanställer ett förfrågningsunderlag så att ni kan upphandla rätt lösning till bästa pris. Vårt upphandlingsunderlag gör det enkelt för er att jämföra de olika anbuden. Vi kan även hjälpa till med byggtekniskt utlåtande.

Pris upphandlingsunderlag: 2.995 SEK ex. moms (kräver att vi gör projektering först)

Detta ingår i upphandling radgarage:

  • Upphandlingsdokument
  • Byggtekniskt utlåtande

Kontakta oss för radgarageprojektering