Logotyp

Ett radgarage som skapar både garageplatser och boende.

Detta radgarage med lägenhet ovanpå skapar dubbla intäktsmöjligheter och en chans att erbjuda ett bra och billigt boende. Radgarage med lägenhet är vårt bidrag till den Svenska bostadsmarknaden och ett koncept för att kunna skapa bra lägenheter och fler garageplatser till ett lågt pris. För dig som skall investera i radgarage har du möjlighet att få dubbel intäkt på din investering.