Renovering och portbyte

Är era radgarage i behov av en renovering eller är era garageportar i dåligt skick och kanske farliga?

Mellby Garage hjälper er att renovera era radgarage så att de blir säkra, snygga och håller många år till. Passa även på att fråga oss hur vi kan förbättra radgaragen för att öka användandet.

Renovera era radgarage

Som Sveriges ledande garageexpert hjälper vi er till en kostnadseffekiv renovering som garanterar en säker och bra funktion. Vi ansvarar för hela renoveringsarbetet med exempelvis takbyte, panelbyte, portbyte, portjustering, asfaltering m.m. Starta gärna med en garagebesiktning för att se i vilket skick ert garage är.

Kontakta oss för att boka renovering och kostnadsförslag

Justera befintliga garageportar

Garageportar måste underhållas och vara väl balanserade för att de skall vara säkra och hålla länge. Våra portexperter renoverar och justerar gamla portar för att förhindra skador och för att säkra funktion och en lång livslängd på porten. Vid en portjustering ingår bland annat följande:

  • Kontroll och justering av eventuella fjädrar
  • Balansering av port så att porten inte slår upp eller faller ned.
  • Justering så att porten går rakt i porthålet utan att skava
  • Kontroll och justering av låsfunkionen
  • Kontroll och justering av infästningar till port och fjädrar

Kontakta oss för ett besök och kostnadsfri offert

Byte av garageportar

Nya garageportar gör stor skillnad på era radgarage. Det ger ett enormt lyft för utseendet men ökar också användandet av garagen. Det är även viktigt att era garageportar är säkra och uppfyller dagens krav.

Byte av garageport

Vi har stor erfarenhet av att byta garageportar. Som Sveriges största garageleverantör har vi även tillgång till marknadens bästa portar till rätt pris. Vi hjälper er med ert portval för att ge er en port som passar just era garege och ger den bästa funktionen. Ofta kan vi genom ett portbyte till moderna garageportar öka inkörningsbredden för att passsa bättre till dagens bilar.

Ett portbyte från Mellby Garage innehåller

  • Platsbesök med uppmätning och kontroll av konstruktion
  • Vi tar fram förslag till ny portlösning utifrån era önskemål och krav
  • Demontering och deponering av gamla portar
  • Montage av nya portar och eventuellt portmaskineri.
  • I vår service ingår självklart minst 10 års garanti på porten

Kontakta oss för ett besök och kostnadsfri offert