bra grund till carporten

Plintar eller platta? Oavsett vad du väljer för grund till din carport är det viktigt att göra den tillräckligt stabil och hållbar. Hårda vindar och tufft väder kan annars innebära att konstruktionen blir en säkerhetsrisk.

Många som vill bygga carport hoppas på en lösning som är mycket billigare än en garagebyggnad. Därför ser man många carportar på plintar istället för en gjuten platta. När du planerar grund till din carport, tänk då på att en carport utsätts för stora lyftkrafter när det blåser.

Bred bas på plintarna

Vanliga plintar som köps på byggvaruhusen är oftast alldeles för små för att klara de laster som carporten utsätts för. För att få en säker byggnad rekommenderar vi i så fall att du gjuter egna plintar med en bred bas och konsulterar en konstruktör. En carport som lyfter i en storm kan ställa till stor skada.

Gjuten platta att föredra

Vi rekommenderar oftast en gjuten platta till din carport. Den ger en bra grund som inte blir lika känslig för eventuella rörelser i marken. Du får en torr och slät yta för din bil och skulle du, eller en framtida köpare av ditt hus, vilja ha ett garage kan man bygga väggar vid carportens öppna sidor. Det kan alltså i längden löna sig att gjuta en platta på mark.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig att planera din carport.