Vindstabilisering av carport – en viktig detalj

En carport utsätts för minst lika mycket vindlaster som ett garage. Beaktar du även lyftkraften så är det faktiskt så att en carport möter fler konstruktionsutmaningar.

Trots det räknar många en carport som en enklare konstruktion vilket kan göra carporten farlig. Den allra vanligaste bristen på en carport är avsaknaden av vindstabilisering. Det är det som gör att en byggnad inte blåser omkull i en storm. En helt öppen carport får vindlasterna på taket och det väldigt svårt att klara belastningen genom att endast sätta snedstävor mellan stolpar och tak.

Väggar klarar vinden bäst

Vi rekommenderar därför alltid att man har två täta väggar med en godkänd vindstabilisering för att klara av vindlaster. Det finns en uppfattning på marknaden om att byggnaden stabiliseras om man sätter panel på väggarna men det är felaktigt. Panel har nämligen ingen så kallad skivverkan som verkar stabiliserande på byggnaden, utan det krävs ett godkänt system för vindavstyvning.

Garanterat godkänt

På Mellby Garage konstruerar vi alla våra byggnader för att klara kraven på vindlaster. Den byggnormsgaranti som vi infört på svenska marknaden ger dig skriftlig garanti för att din byggnad är rätt konstruerad för att klara de påfrestningar som kan uppkomma i din kommun. Kontakta oss så hjälper vi dig att få en godkänd byggnad.