Välj garageport efter garagemodell och behov

Det finns flera olika typer av garageportar som har olika fördelar. Vilken typ av port du ska välja beror mycket på önskade funktioner och vilken stil du vill ha på din garagebyggnad.

Takskjutport

Denna typ av garageport är den absolut vanligaste på villagarage. Takskjutporten monteras oftast på insidan av porthålet och finns i många storlekar. Det gör att du lätt hittar en port som passar om du har ett befintligt porthål. Takskjutporten består av flera lameller som hissas rakt upp för att sedan vika av utmed taket. Det gör att en takskjutport inte berörs av att det ligger snö framför porten. Den tar även förhållandevis lite utrymme i ett garage med platt innertak. En takskjutport från svenska Crawford som vi säljer i vår webbshop tar endast 100 millimeter i takhöjd med sina skenor i taket. Takskjutportar är mycket enkla att motorisera så att man kan öppna garageporten med fjärrkontroll. Takskjutporten bör vara isolerad för att inte vara för ömtålig. I Sverige bör man ha en port med 42 mm isolering i lamellerna. Vårt råd är att se upp för portar med dålig isolering i skarven mellan lamellerna. Det bör vara 40 millimeter isolering mellan lamellerna om du inte ska få en köldbrygga på vintern.

Slagport

En slagport är en garageport som består av två dörrar. Denna typ av garageport väljs ofta för sitt traditionella utseende. En fördel med slagportar är att dessa har en tätare konstruktion än takskjutport och vipport. En slagport kan alltså minska värmeförlusten när den är stängd men å andra sidan tar det något längre tid att öppna och stänga en slagport.

Det finns även en annan anledning att välja denna typ av garageport. Har du ett garage med rest innertak (det vill säga öppet till taknock) och vill utnyttja den extra höjd som det medför är slagporten ett bra val. Du slipper då ha skenor i taket som stjäl takhöjd.

Du bör dock ha i åtanke att en slagport alltid behöver ha ett fritt utrymme framför sig för att den ska kunna öppnas. Vintertid innebär det att eventuell snö behöver skottas undan för att porten ska kunna öppnas. Slagportar är mycket svåra att motorisera och det kan upplevas som en krånglig process att öppna först den ena och sen den andra dörren för att sen stänga båda. Det kan alltså vara en bra idé att tänka igenom vad en slagport skulle innebära för dig så att bilen inte riskerar att stå utanför garaget oftare inuti av bekvämlighetsskäl.

Vipport

Vipporten har funnits länge och är fortfarande en mycket vanligt förekommande garageport om man räknar in alla radgarageområden. Denna typ av port har utvecklats mycket från de tunga träportar med stora spiralfjädrar som var vanliga på 70-talet till de som finns idag. Har du en port av den äldre modellen i ditt garage kan det vara bra att göra en översyn då det skett en del allvarliga olyckor när fjädrarna blivit gamla och släppt. Finns det en risk för detta bör porten bytas ut eller förses med säkringar till spiralfjädern.

De moderna vipportarna har helt andra säkra fjädrar och finns i ett närmast oändligt antal utföranden och stilar, från enkla till mer exklusiva garageportar. Flera dörrtillverkare kan även förse dig med en vipport som matchar din ytterdörr, se exempelvis Ekodoor med sina Diedenportar. Vipporten har färre rörliga delar än exempelvis takskjutporten och kräver därför mindre underhåll. En vipport är enkel att montera och motorisera. Gamla vipportar vippade mer utåt och hade också svårt med snö framför porten men dagens moderna modeller har en annan rörelse och går mer uppåt. Det medför även att bilen kan stå närmare porten utan att garageporten slår i när du öppnar. För dig med rest innertak kan en vipportsmodell utan takskenor vara en bra lösning. Då förlorar du takhöjd endast när porten är öppen.

Köp en riktig garageport

Det viktigaste att tänka på när du ska välja garageport är att investera i en port som håller i längden och som är tillverkad för svenskt klimat. Det är stor skillnad på olika porttillverkare och ofta stämmer det klassiska uttrycket att du får vad du betalar för, oavsett hur lovande en produktbeskrivning än kan verka. Många utlovar 10 års garanti men vårt råd är att vara noga med att läsa vad som innefattas i garantin, eller snarare vad som inte innefattas. På takskjutportar är det vanligast att det endast är 10 års garanti på att lamellerna inte ska gå sönder. Funktion, färgnedbrytning, rost och slitdelar ingår alltså inte i dessa garantier.

Mellby Garage är ensamma om att lämna 10 års garanti på hela porten och dess ingående produkter när vi säljer garageportar. Det gör vi eftersom vi vet att vi bara marknadsför riktiga portar som är gjorda för svenskt klimat.

Besök vår webbshop för att se våra garageportar.