Sadeltak

Sadeltak – den absolut vanligaste taktypen i Sverige. Med den här taktypen kan du kan du göra både ett modernt eller klassiskt garage.

Sadeltak är en taklösning som passar många olika stilar. Beroende på hur du utformar din carport eller ditt garage kan sadeltaket upplevas som både modernt och klassiskt. Vi har 2 taklutningar för sadeltak 22°och 27°. Sadeltak med 27° taklutning kan även ge utrymme till förvaring på vinden om du väljer en bredare byggnad.

Sadeltak fungerar till följande byggnader

Enkelgarage
Dubbelgarage
Carport
Carport med förråd
Carport med garage
Carport med garage och förråd
Carport med garage bakom