Valmat tak

Valmat tak passar om du vill ha en elegant arkitektur. Ett valmat tak behöver du dessutom inte underhålla lika mycket.

Valmat tak har inga gavelspetsar. Ett valmat tak kan ge ett klassisk och lite ståtligt intryck till din carport eller ditt garage. Det vanligaste valet av takbeklädnad på ett valmat tak är takpannor men den här taktyp passar också väldigt bra med exempelvis plåttaket ”Plannja Trend” med bandplåtsutseende. Våra valmade tak har 22°taklutning. På grund av takets utformning finns carports i något färre bredder än byggnader med exempelvis sadeltak.

Valmat tak fungerar till följande byggnader:

Enkelgarage
Dubbelgarage
Carport
Carport med förråd
Carport med garage
Carport med garage och förråd
Carport med garage bakom